Tineretulpdldinmh's Blog

Cele bune,sa s-adune…

Training IDEOLOGIE.POLITICI PUBLICE

Posted by tineretulpdldinmh pe 04/05/2010

Alexandru Duminica , OTPDL Teleorman si subsemnata , Raluca Mazilu ,cursanti ai Scolii Nationale de Management Politic OTPDL ,proiect in parteneriat cu ISP , am sustinut , la Turnu Magurele , sambata, 1 mai , trainingul Ideologie.Politici Publice , incepand cu ora 18:30 .
Participantii , in numar de 15 ,au fost din randul simpatizantilor,membrilor si chiar leaderi din OTPDL Turnu Magurele , Rosiori ,Alexandria .

Partea 1 , Ideologie , sustinuta de Alex a cuprins doctrina crestin-democrata, liberala, conservatorismul si social -democratia

Testul remember-ului celor spuse fiind apoi notat cu lux de amanute pe flipchart ,fapt ce ne-a bucurat foarte mult .
Timpul Ideologiilor ,initial 18:30-19:30 , a fost decalat cu o jumatate de ora , participantii fiind interesati de tot ce presupune doctrina , activi,punand multe intrebarii .

Partea a doua , Politici Publice ,20:15-21:45, prestata de mine , a fost structurata pe definitie, elementele politicii publice, cele 6 etapele de realizarea a unei politicii publice ,probleme de politici publice ,politica publica vs politica privata (de exemplu cetateanul nemultumit de sumele impozitate imputate sub legislatia in vigoare atat timp cat va actiona individual ,cautand sa obtina de la organele fiscale o derogare de la lege in favoarea sa, discutam de o poblema personala,o politica privata; declansarea unei actiuni de modificare a legislatiei de catre respectivul cetatean impreuna cu alte persoane afectate de aceeasi problema in mod direct sau indirect transforma problema intr-una publica ). actorii politici .

Mie mi-a revenit si proba practica , workshop- ul pe politici publice . Am constituit 4 echipe si ma pot mandrii chiar ca au iesit politici publice viabile , care au trezit interes si celorlatii .

Reclame

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Intervenţie de succes pentru mehedinteni

Posted by tineretulpdldinmh pe 23/04/2010

” O întâlnire bilaterală între presedinte PDL ,senatorul Mihai Stănişoară şi directorul general RAAN – Adrian Olaru a deblocat si­tua­ţia delicată în care se aflau aso­ci­a­ţiile de proprietari. Practic, par­lamentarul mehedinţean a ve­nit cu o propunere firească şi uzitată pe scară largă în r­e­l­a­ţiile contactuale din perioadele de criză economică, re­e­şa­lo­na­rea datoriilor şi eliminarea pe­na­lităţilor. În opinia sena­to­rului Mihai Stănişoară, metoda acţiunilor în instanţă intentate datornicilor de tipul aso­ci­a­ţii­lor de proprietari, în spatele că­rora sunt până la urmă cetă­ţenii Severinului, precum şi me­toda instituirii penalităţilor acţi­onează cu un efect similar bul­gărelui de zăpadă, cuan­tu­mul debitelor ajungând să creas­că alarmant şi să se ajun­gă la o imposibilitate evidentă de plată din partea asociaţiilor de proprietari. Pentru a în­ţe­le­ge mai bine de ce se ajunge la datorii faţă de furnizorul de agent termic, trebuie spus că asociaţiile de proprietari sunt persoane juridice ce con­trac­tează servicii şi le plătesc după ce în prealabil colectează banii de la proprietarii de locuinţe. Cum într-un bloc nu toţi proprietarii pot suporta, din motive legate de efectele di­recte asupra acestora, generate de criza economică, se ajunge la acumularea de datorii imen­se. Dacă la aceste datorii se mai adaugă cheltuielile cu pro­cesele şi penalităţile se poate ajunge la sume fabuloase pe care asociaţiile de proprietari sunt nevoite să le recupereze tot de la proprietari. Fără a face o pledoarie pentru ne­pla­ta utilităţilor, senatorul de­mo­crat-liberal a discutat cu di­rec­torul general RAAN despre o ree­şa­lo­nare a datoriilor, asfel în­cât oamenii să poată plăti în cele din urmă datoriile, fără a fi ne­vo­iţi să suporte cheltuieli su­pli­mentare.

Întâlnirea cu directorul ge­neral RAAN, Adrian Olaru, a fost încununată de succes, se­na­torul Mihai Stănişoară reu­şind să obţină pentru seve­ri­ne­nii săi o primă victorie. „Am ho­tărât ca pentru început să nu mai promovăm acţiuni de che­mare în judecată a debi­torilor şi să sistăm punerea în apli­care a hotărârilor jude­că­to­reşti definitive şi irevocabile”, a precizat ferm Adrian Olaru. „L-am rugat să găsească o so­luţie astfel încât să fie permisă o reeşalonare a acestor datorii ale cetăţenilor în aşa fel încât ei să poată să îşi achite, cu bună cre­dinţă, debitele. În fapt, ni­meni nu vrea să nu îşi achite datoriile, dar din cauza situaţiei economice în care ne aflăm şi greutăţilor pe care le au, nu re­u­şesc să le achite la timp. Tre­buie să se găsească o soluţie să nu mai existe aceste procese şi pe­nalităţi care aduc cheltuieli suplimentare, suportate tot de cetăţeni, până la urmă”, a pre­ci­zat senatorul PD-L, Mihai Stă­nişoară.”

Articolul complet il gasiti pe http://www.informatiadeseverin.ro/ids/stiri-politice/pledoarie-pentru-ree-alonarea-datoriilor-c-tre-raan.html si pe blogul Mazilu Raluca

Posted in Uncategorized | Etichetat: | Leave a Comment »

Clipe dragi la ceas de sarbatoare crestina

Posted by tineretulpdldinmh pe 31/03/2010

Florii” DL cu batranii de la C.S.S Strehaia

Batranii sunt oamenii intelepti ce au mare nevoie de noi, tinerii.
Sunt oamenii plini de viata interioara care stiu sa ne indrepte pasii spre cararea dreapta . Mare adevar spune zicala : „Cand n-ai un batran , sa-l cumperi !”
Batranii din C.S.S. Strehaia ne-au cucerit inimile in august , anul trecut , si cu mult drag am pus la cale noua vizita .

La ceas de sarbatoare prezenta sau , din nefericire , absenta , persoanelor dragi are impact .
Noi am reusit sa facem zambetul , bucuria, povestea sa existe in momentul potrivit si am facut „FLORIILE” SARBATOARE DRAGA si apropiata sufletului curat si plin de dragoste .

Cadourile noastre de sarbatoare au fost cozonacul traditional ,sucul natural,taina si imbratisarea .
In continuare va prezint obiectivele, organizatorii , durata si cateva poze .

Obiectivele generale ale actiunii

– cresterea implicarii tinerilor in viata comunitatii , in spiritul civismului participativ ;
– sensibilizarea tinerilor in vederea strangerii de fonduri pentru o actiune caritabila ;
– ajutorarea batranilor din Complexul de Servicii Sociale Strehaia prin crearea unei atmosfere de sarbatoare in perioada Floriilor

Obiectivele specifice:

– VALORIFICAREA PRINCIPIULUI SOLIDARITATII DIN DOCTRINA POPULARA ;
– socializarea militantilor din OS-OTPDL ;
– promovarea imaginii OS-OT din cadrul PDL MEHEDINTI
– MENTINEREA CONTACTULUI CU ELECTORATUL : colaborarea dintre CSS Strehaia si OS-OT existand din 30 august 2009
( imagini din 30 august gasiti pe blog : http://maziluraluca.blogspot.com/2009/08/comunicare-de-la-om-la-om-duminica-la.html si pe echipa de imagine ).

Organizatori:
Organizatia Judeteana de Studenti si Organizatia Judeteana de Tineret a PDL Mehedinti ,
cu sprijinul local al Organizatiei de Tineret Strehaia
si a domnului Doru Popescu ( consilier judetean , presedinte PDL STrehaia si directorl la CSS Strehaia ).

Participanti :

Mazilu Raluca – presedinte OSPDL Mehedinti , prim-vicepresedinte OTJPDL MEHEDINTI
Alexandra Vulcanescu , responsabil Grupul Preuniversitar
Alexandra Mogos
Alexandra Soare
Mariana Pascu
Alin Raicu – presedinte OTPDL Strehaia + grupul OTPDL Strehaia
Mariana ASPRONIU , ziarul PANORAMIC Mehedintean

Durata actiunii – vizita :28 martie , orele 13-16

Mai multe detalii pe blogul Mazilu Raluca (http://maziluraluca.blogspot.com/2010/03/florii-tdl-cu-batraniii-de-la-css.html )

Posted in Uncategorized | Etichetat: | Leave a Comment »

B A S E S C U P R E S E D I N T E !

Posted by tineretulpdldinmh pe 04/12/2009

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La multi ani,domnule PRESEDINTE!

Posted by tineretulpdldinmh pe 04/11/2009

TOATE cele bune sa se-adune!

Inca 5 ani PRESEDINTE !

Cu respect,
OT.PD-L Mehedinti

traian-basescu

Posted in Uncategorized | Etichetat: | Leave a Comment »

PRESEDINTELE Romaniei este

Posted by tineretulpdldinmh pe 03/11/2009

Traian Basescu

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Referendum pentru un parlament de bun-simţ

Posted by tineretulpdldinmh pe 30/10/2009

Bicameralul înseamnă efort dublu continuu. Ce­le două camere ale Parla­men­­tului fac, practic, ace­laşi lucru. Astfel, avem efort dublu continuu: Du­blu la discuţii şi atribuţii. Du­blu la timp. Du­blu la an­ga­jaţi: personal ad­minis­trativ, experţi parla­men­tari etc.

O singură cameră în Par­lament e suficientă. Pen­­tru că Parlamentul ar fi mai eficient şi procesul legis­lativ nu s-ar mai repeta în gol. Astfel, Parlamentul chiar ar putea colabora cu Guvernul şi împreună ar face schim­bările legislative din România mai rapid.
Parlamentul astăzi
În Constituţia României scrie că Parlamentul e ins­tituţia reprezentativă su­premă a poporului român şi unica au­toritate legiui­toare a Ro­mâniei.
Cum e structurat
Parlamentul României
În prezent, Parla­men­tul României se constituie din Senat şi Camera De­putaţilor. Legea electorală a stabilit nu­mărul actual de parlamentari la 471. Dintre ei, 334 sunt în Ca­mera De­putaţilor, iar în Senat, 137, aleşi prin vot uni­nominal pentru 4 ani.
Există diferenţe
între camere
• Senatorii sunt primii so­­licitaţi pentru cele mai multe legi ale ţării.
• În anumite situaţii, pre­cum adoptarea de tratate in­­ter­naţionale, deputaţii sunt so­licitaţi primii con­form Cons­tituţiei.
• Deputaţii, comparativ cu se­natorii, reprezintă un nu­­măr mai mic de cetăţeni.
Cum se adoptă o lege
în Parlament
Parlamentul nostru adop­­tă legile cons­titu­ţionale (care schimbă Cons­tituţia), orga­nice si ordinare. În prima fa­ză, ca o lege să fie adoptată, tre­buie să existe o iniţiativă le­gislativă, care vine fie de la Guvern, fie de la deputaţi şi/sau senatori, fie de la mi­nimum 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.

În faza a doua, una dintre ca­mere primeşte ini­ţiativa legis­lativă, în funcţie de sub­iectul acesteia. În ma­ximum 45 de zile pentru o lege obiş­nuită şi în nu mai mult de 60 de zile pentru legi mai com­plexe, camera res­pectivă tre­buie să se pro­nunţe. Orice lege va fi automat adoptată, dac­ă în termenul dat, camera nu se pronunţă.

În cele 45 sau 60 de zile ale adoptării, legea se supu­ne unui acord legis­lativ, e ana­lizată de comisa de spe­cia­litate, se depun amen­­da­mentele etc. Diver­se comisii şi comitete o pot respinge pe par­curs, ceea ce reîncepe tot pro­cesul. În plus, legile se îm­potmolesc în chichiţe legale. Concret, legea Referen­du­mului a fost înregistrată pe 19.07.2005 la Senat şi pu­bli­cată în Monitorul Oficial pe 27.07.2006. Un an pen­tru o lege!
În România, bicameralul înseamnă efort dublu continuu
• Dublu la discuţii: cele două camere fac, practic, ace­laşi lucru: se aleg la fel şi au aceleaşi atribuţii. Dis­cu­ţii du­ble, atribuţii duble, efort du­blu. Sumă dublă de bani, timp dublu.
• Dublu la timp: Exe­cu­tivul e adesea obligat să dea ordonanţe de urgenţă pentru a face faţă rapid ne­voii de re­glementare. Pen­tru că pro­cesul din Parla­ment durează dublu.
• Dublu la angajaţi: paz­nici, şoferi, personal ad­minis­trativ, experţi parla­mentari şi birou de presă separate. Du­blu la salarii pentru oameni care fac ace­laşi lucru.
În alte ţări, bicame­ralul e util pentru că o ca­meră se ocupă de probleme naţionale, iar alta de re­gio­nale. Oameni platiţi pentru a face lucruri diferite.

Iată numai o dovadă a aces­tui sistem greoi de lu­cru: în 3 ani de când sun­tem în Uni­unea Europeană, deşi i-a fost solicitată con­tri­buţia, Par­lamentul nostru nu a trans­mis niciun aviz con­sultativ Parlamentului Euro­pean, în niciun do­meniu, la niciun act adoptat la nivel European.
Avantajele Parlamentului Unicameral
O singură cameră în Par­la­ment e suficientă. De ce:
• Pentru că Parlamentul ar fi mai eficient şi procesul le­gislativ nu s-ar mai repeta în gol. Totul ar fi mai simplu, mai rapid. Astfel, Par­lamentul chiar ar putea co­labora cu Gu­vernul şi îm­preună ar face schim­bările legislative din Ro­mâ­nia mai rapid.
• Cetăţenii români şi-ar pu­tea exprima mai uşor şi mai rapid opiniile legislative în cadrul UE.
• Cele două camere nu se controlează una pe cea­laltă. Mai mult, se ţin de mână. Ele sunt deja con­trolate de Cur­tea Constitu­ţională.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by tineretulpdldinmh pe 30/10/2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »